ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI VÕ THUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


VÕ ĐƯỜNG PHẬT GIA VỊNH XUÂN KUNGFU

Vịnh Xuân lấy âm dương làm gốc,
Võ đạo lấy Phật pháp làm nền.


ĐƠN XIN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN

Kính gửi: Chủ nhiệm Võ đường Phật gia Vịnh Xuân Kungfu.

Quê quán :
Địa chỉ tạm trú :
Tôi xin làm Đơn này kính mong Bản Chủ nhiệm Võ đường cho phép tôi được tham gia rèn luyện, học tập môn Vịnh Xuân Quyền tại Võ đường Phật gia Vịnh Xuân Kungfu.
Địa chỉ đăng ký luyện tập:
Tôi xin cam đoan đi học đầy đủ, đúng giờ, chuyên cần luyện tập, chấp hành mọi nội quy của Võ đường Phật gia Vịnh Xuân Kungfu.

Tôi xin hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của (con) mình, kể cả những chấn thương không may xảy ra trong quá trình luyện tập và tôi sẽ không có bất cứ sự phiền trách, đòi hỏi bồi thường nào về vật chất và tinh thần đối với giáo viên, huấn luyện viên cũng như Võ đường.

Nếu vi phạm những điều kiện trên, tôi sẽ bị khiển trách đến mức bị đình chỉ học tập, rèn luyện tại Võ đường mà không có bất cứ khiếu nại nào.© Bản quyền thuộc về Buddha Wingchun