Hướng dẫn ứng dụng Vịnh Xuân khi “lâm trận”

Admin Istrator
đã đăng 2 năm trước

Một vài ứng dụng các quyền của Vịnh Xuân Quyền.  Điểm nổi bật là các quyền trong bài Tầm kiều và Khí thủ đã được xử dụng rất linh hoạt.

Một vài ứng dụng các quyền của Vịnh Xuân Quyền.  Điểm nổi bật là các quyền trong bài Tầm kiều và Khí thủ đã được xử dụng rất linh hoạt.

“Cú chỏ tàn bạo” Saiyok “dập tơi bời” hot boy sàn Muay Antoine Pinto
Khi những bóng hồng tung cước khiến đấng mày râu phải nể phục.

Tầm Kiều có nghĩa là “Tìm cái cầu bắc nối” để qua đó tìm được chỗ sơ hở của địch thủ mà tấn công. Khí Thủ là Bí quyết cơ bản của Vịnh Xuân, nhờ đó mà các thế phản công rất nhanh và chính xác. Cùng xem video hướng dẫn ứng dụng Vịnh Xuân khi “lâm trận” như thế nào nhé?

 

Quang Phong

 © Bản quyền thuộc về Buddha Wingchun