Phật gia Vịnh Xuân Kungfu / The Buddha Wing Chun Kungfu

Võ đường Phật gia Vịnh Xuân Kungfu trên Tạp chí võ thuật

Phóng sự về Võ đường Phật gia Vịnh Xuân Kungfu trên Chương trình Tạp chí võ thuật mới được phát sóng vào tháng 8/2020.

V Lee 2 năm trước - 2201 lượt xem

Lịch sử Vịnh Xuân quyền - Vịnh Xuân Việt Nam & Võ đường Phật gia Vịnh Xuân Kungfu

Trên thế giới hiệu nay, Vịnh Xuân quyền có hàng triệu đệ tử và hàng chục hệ phái. Cho đến nay, những cứ liệu lịch sử chính xác về quá trình hình thành, phát triển của môn phái vẫn còn chìm trong mây mù của thời gian. Hầu hết thông tin lịch sử môn phái đều được truyền miệng giữa các đời truyền nhân nên có nhiều khác biệt giữa thực tế và giai thoại mang tính truyền thuyết.

Bài viết ngắn này của Võ đường Phật gia Vịnh Xuân Kungfu nhằm sâu chuỗi dòng chảy Vịnh Xuân cho đến nay theo đường dẫn thời gian trực tiếp đến Võ đường Phật gia Vịnh Xuân Kungfu thuộc một nhánh của Vịnh Xuân quyền Việt Nam ngày nay.

Admin Istrator 2 năm trước - 1745 lượt xem© Bản quyền thuộc về Buddha Wingchun